WEB邮件 MY STU 学分制系统

EN
EN

商学院推荐2024年免试攻读硕士学位研究生综合排序公示

发布日期 : 2023-09-07


 

根据《汕头大学推荐本科生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》,按照《商学院推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》,经商学院推免工作小组审核与评定,现将申请学生的推荐排序予以公示。如有异议,请在2023910日中午1200之前向学院教务办黄老师反映(邮箱:sxyjw@stu.edu.cn)。

序号

专业

姓名

学号

性别

GPA

所在专业GPA排名

学业成绩×80%

科研创新×20%

综合得分

综合得分排名

1.           

国际经济与贸易

王少爱

2020321048

3.99

1

80.00

17

97.00

1

2.           

工商管理

陈巧怡

2020311009

3.98

2

76.70

20

96.70

2

3.           

会计学

首泽姗

2020541048

4.07

2

77.89

18.4

96.29

3

4.           

国际经济与贸易

麦宇航

2020321045

3.91

2

77.09

17.6

94.69

4

5.           

会计学

陆晓海

2020321043

4.01

4

75.25

19.2

94.45

5

6.           

国际经济与贸易

谢沂志

2020321052

3.84

4

73.14

20

93.14

6

7.           

会计学

陈忆

2020331014

4.03

3

76.38

15.8

92.18

7

8.           

金融学

谢晓莹

2020322068

3.93

4

72.71

16.4

89.11

8

9.           

金融学

周婷霞

2020322083

4.16

1

80.00

3.4

83.40

9

10.      

金融学

黄翔阳

2020322023

4.01

3

75.16

7.2

82.36

10

11.      

国际经济与贸易

李雨青

2020321036

3.8

6

69.84

11

80.84

11

12.      

会计学

饶诺怡

2020331073

3.91

8

70.47

10

80.47

12

13.      

金融学

黄颖琳

2020322025

4.06

2

77.09

0.8

77.89

13

14.      

国际经济与贸易

马乐怡

2020321044

3.66

10

62.38

14.2

76.58

14

15.      

工商管理

林芳

2020311038

3.87

5

71.78

3.2

74.98

15

16.      

金融学

林漫淇

2020322036

3.91

6

70.43

4.4

74.83

16

17.      

金融学

康曼莉

2020322028

3.93

4

72.71

0

72.71

17

18.      

工商管理

廖碧瑶

2020311036

3.79

8

67.56

4.8

72.36

18

19.      

工商管理

杨诗琪

2020311063

3.71

12

62.56

3.6

66.16

19

20.      

工商管理

许诺宏

2020311060

3.67

17

57.46

4.8

62.26

20

21.      

会计学

陈蔚

2020331010

3.66

21

57.12

0

57.12

21

22.      

会计学

陈浩权

2018331004

3.6

29

50.84

4.4

55.24

22